2016 02 02 GCM New Board 950

Το καταστατικό της ΕΟΚΜΒ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 1938

ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε το παρών έγγραφο σε μορφή PDF

1. Για το σκοπό της εγγραφής ο αριθμός των μελών της Κοινότητας είναι χίλιοι αλλά το Δ.Σ. μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών όποτε το θεωρεί κατάλληλο.

2. Οι κανονισμοί του Πίνακα Γ της Δεύτερης Στήλης του Νόμου περί Εταιριών του 1938 δεν θα ισχύουν για την Κοινότητα αυτή, αλλά τα επόμενα άρθρα θα είναι οι κανονισμοί της Κοινότητας.

3. Αυτοί που αποδέχονται το Καταστατικό αυτό και τα άρθρα αυτά και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 4, θα είναι μέλη της Κοινότητας.

4. Το δικαίωμα εγγραφής ως μέλος της Κοινότητας θα περιορίζεται σε Έλληνες και σε πρόσωπα που γεννήθηκαν από Έλληνες γονείς ή που έχουν Ελληνίδα μητέρα ή πατέρα και στους απογόνους των προσώπων αυτών οι οποίοι πιστεύουν στα διδάγματα της Ελληνορθόδοξης Θρησκείας θα δικαιούνται να συμμετέχουν στους θρησκευτικούς τύπους και τελετές της Εκκλησίας αυτής, αλλά μόνο πρόσωπα που είναι πραγματικά μέλη της Κοινότητας θα δικαιούνται να λάβουν αξίωμα, να ψηφίζουν στις συνελεύσεις ή να συμμετέχουν στη διαχείριση και έλεγχο της Κοινότητας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται.

5. Κάθε πρόσωπο που ανήκει στην κατηγορία των προσώπων όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4, μπορεί να στείλει στο Γραμματέα αίτηση γραπτή για να γίνει μέλος,με τέτοιο τύπο και περιλαμβάνοντας τέτοιες λεπτομέρειες που θα καθορίσει το Δ.Σ. Ο Γραμματέας θα θέσει κάθε τέτοια αίτηση υπόψη του Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει μετά τη λήψη τέτοιας αίτησης.Το Δ.Σ. θα αποφασίσει αν τέτοιο πρόσωπο θα γίνει αποδεκτό ως μέλος της Κοινότητας και εάν το Δ.Σ. αποφασίσει ότι αυτό το πρόσωπο γίνεται αποδεκτό ο Γραμματέας θα τον καταγράψει αναλόγως.Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ανήκει  σε αυτήν την κατηγορία χωρίς να δώσει κανένα λόγο για αυτήν την άρνηση.

6. Κάθε μέλος θα πληρώνει μια ετήσια   τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν δ ρ ο μ ή   πέντε δολ. προκαταβολικά την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους.

7. Κάθε μέλος που καθυστερεί την πληρωμή της ετήσιας τακτικής συνδρομής του για περίοδο έξι μηνών και ειδοποιηθεί γραπτά από το Γραμματέα ότι καθυστερεί, μπορεί, εκτός αν πληρώσει μέσα σε ένα μήνα από την ειδοποίησή του, να διαγραφεί από τον κατάλογο των μελών κατόπιν διαταγής του Συμβουλίου και στη συνέχεια τέτοιο μέλος θα πάψει να είναι μέλος της Κοινότητας.Οποιοδήποτε μέλος, που έχει διαγραφεί από το Μητρώο των μελών, μπορεί να υποβάλει εγγράφως νέα αίτηση εγγραφής και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. περί επανεγγραφής του, ο Γραμματέας θα το επανεγγράψει. Το Δ.Σ. που εξετάζει τη νέα αίτηση, μπορεί να διαγράψει ολόκληρο ή μέρος μόνο του ποσού των καθυστερούμενων συνδρομών του, μέχρι τη νέα αίτησή του για εγγραφή.

8. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από μέλος της Κοινότητας με γραπτή ειδοποίησή του που απευθύνεται στο Γραμματέα.

9. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίσει στις συνελεύσεις ή στις εκλογές ή να συμμετέχει στη  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η   και   έ λ ε γ χ ο  των υποθέσεων της Κοινότητας, αν δεν έχει γραφτεί ως μέλος για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών ή αν η συνδρομή του καθυστερείται.

10. α) Το Δ.Σ. μπορεί να διώξει από μέλος της Κοινότητας ή να κρατήσει υπό επενεξέταση από την Κοινότητα για μια περίοδο, όπως θέλει να αποφασίσει κατά τη γνώμη του , οποιοδήποτε μέλος:

i. Που δε συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο με τους σκοπούς ή με τα Άρθρα της Εταιρίας της Κοινότητας ή με  οποιονδήποτε κανονισμό ή με οποιαδήποτε απόφαση της Κοινότητας ή του Δ.Σ. που εγκρίθηκε ή

ii.   Που καταδικάστηκε για πλημμέλημα ή για απάτη από οποιοδήποτε Δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας ή

iii.   Που η διαγωγή του κατά τη γνώμη του Δ.Σ. προκαλεί ζημιά στην ευημερία και στα συμφέροντα της Κοινότητας.

β) Οποιοδήποτε μέλος εκδιώχθηκε έτσι ή βρίσκεται υπό επανεξέταση μπορεί να ειδοποιήσει γραπτώς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών μετά τη γνωστοποίηση σ’ αυτό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για εκδίωξή του ή επανεξέτασή του, ότι σκέφτεται να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας. Τέτοια ειδοποίηση θα δοθεί στον Επίτιμο Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο προσωπικώς εντός δεκαπέντε ημερών. Μια τέτοια έφεση θα εξεταστεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας που θα γίνει μετά τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης από τον Επίτιμο Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο.

γ) Στη Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα εξεταστεί τέτοια προσφυγή με πλειοψηφία των παρόντων μελών και η ψήφος σε μια τέτοια συνέλευση μπορεί να συμμορφώνεται, μεταβάλλει ή απορρίπτει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Κοινότητας σύμφωνα με τους όρους αυτού του Καταστατικού θα εμπιστευθεί σε ένα διοικητικό συμβούλιο που θα εκλέγεται από τα μέλη της Κοινότητας κάθε δύο χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάγεται κατά καιρούς στον έλεγχο και τις οδηγίες της Κοινότητας και θα συμμορφώνεται προς όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Κοινότητα σε γενική συνέλευση που θα γίνεται κατά καιρούς.

12. Το Συμβούλιο θα αποτελείται από δεκαεννιά μέλη, συμπεριλαμβανομένου  του προέδρου που θα εκλεγεί από αυτούς, έναν αντιπρόεδρο, γραμματέα, βοηθό γραμματέα και ταμία.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγεται κάθε τρία έτη και οι εκλογές θα διεξάγονται όχι αργότερα από το μήνα Νοέμβριο του έτους των εκλογών.

14. Κατά το έτος που θα γίνουν οι εκλογές, οι αιτήσεις υποψηφιότητας για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλεται να γίνουν γραπτώς και να είναι υπογεγραμμένες από δύο προτείνοντα αρωγά μέλη, τα οποία έχουν εγγραφεί πριν από έξι μήνες τουλάχιστον. Καμιά αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή αν δεν συνοδεύεται από υπογεγραμμένη δήλωση του ενδιαφερομένου υποψηφίου ότι αποδέχεται την αίτηση. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να παραληφθεί από το Γραφείο της Κοινότητας όχι αργότερα από τις 5 μ.μ της προηγούμενης ημέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που ονομάζεται από δω και πέρα ‘’Ημέρα της υποψηφιότητας’’. Τα αποχωρούντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα επανεκλογής. Κανένα μέλος δεν θα έχει δικαίωμα υποψηφιότητας αν δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του κατά την ημέρα της αιτήσεώς του ή αν δεν έχει γραφεί ως μέλος τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία της αιτήσεώς του. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν ληφθεί δεν υπερβαίνει τον αριθμό δεκαεννιά τότε τα μέλη που υπέβαλαν αίτηση (προτάθηκαν) θα θεωρηθούν ως πράγματι εκλεγμένα και θα αναλάβουν καθήκοντα.

15. Στην ετήσια γενική συνέλευση κατά την οποία οι προτάσεις υποψηφίων υπερβαίνουν  τον αριθμό των προς εκλογή μελών θα διορίζεται μία εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική αυτή επιτροπή θα αποτελείται από εννέα μέλη που θα έχουν το δικαίωμα πρότασης αλλά δεν θα είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε υποψήφιος θα προτείνεται από τουλάχιστον δύο μέλη και θα γίνεται δεκτός ως υποψήφιος για την εφορευτική επιτροπή από την πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν στη συνέλευση. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών προτείνει και αποδεχθεί περισσότερα από εννέα μέλη, θα γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και οι εννέα υποψήφιοι που θα λάβουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα αποτελούν την εφορευτική επιτροπή.

16. Η Εφορευτική Επιτροπή θα κάνει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή θα γίνει μεταξύ των ωρών 10 π.μ. και 8 μ.μ. κατά την ημερομηνία και το μέρος που θα καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και θα γνωστοποιήσει στα μέλη με ειδοποιήσεις τοιχοκολλημένες στις εκκλησίες και δημοσιευμένες σε όλες τις εφημερίδες που εκδίδονται στην Ελληνική γλώσσα και κυκλοφορούν στη Μελβούρνη μέσα σε όχι λιγότερες από δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την εκλογή.

17. Η Εφορευτική Επιτροπή θα τυπώνει τα ψηφοδέλτια τα οποία θα περιέχουν αλφαβητικώς όλα τα ονόματα των υποψηφίων και ένα τετράγωνο απέναντι από κάθε όνομα. Κάθε ψηφοφόρος θα βάζει σταυρό στα τετράγωνα απέναντι από τα ονόματα των υποψηφίων τους οποίους επιθυμεί να ψηφίσει, θα ψηφίζει δε μόνο 19 υποψηφίους.

18. Κατά την ορισθείσα μέρα των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή θα επιβλέπει τη διεξαγωγή των εκλογών και θα δίνει τα ψηφοδέλτια στα μέλη που δικαιούνται να ψηφίζουν. Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή θα ανοίξει τις κάλπες και θα μετρήσει τις ψήφους απορρίπτοντας εκείνα  τα ψηφοδέλτια που η ίδια θα κηρύξει ανεπίσημα (άκυρα). Οι δεκαεννιά υποψήφιοι που θα λάβουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα κηρυχτούν εκλεγέντες από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων για την δέκατη ένατη θέση, η Εφορευτική Επιτροπή θα διεξάγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ψηφοφορία παρουσία αυτών των υποψηφίων για να αποφασίσει ποιος απ’ αυτούς τους υποψήφιους  θα εκλεγεί σ’ αυτή τη θέση.

Μία κατάλληλη καταγραφή των αποτελεσμάτων που θα δείχνει τα ονόματα των υποψηφίων και τον ολικό αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας απ’ αυτούς και τον αριθμό των ανεπίσημων (άκυρων) ψήφων που έλαβε ο καθένας, πρέπει να τοιχοκολληθεί εντός 7 ημερών από τις εκλογές στα Γραφεία με τις οδηγίες που θα λάβουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να παραμείνουν τοιχοκολλημένα όχι λιγότερο από δεκατέσσερις ημέρες.

Επιπλέον η Εφορευτική θα φροντίσει ώστε η καταγραφή αυτή να δημοσιευθεί σε όλες τις εφημερίδες που εκδίδονται στην Ελληνική γλώσσα και κυκλοφορούν στη Μελβούρνη όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος ή ο γραπτώς εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του θα δικαιούται να παρευρίσκεται κατά την καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή.

18. α) Κάθε μέλος που θέλει να καταθέσει ένα παράπονο, γιατί ισχυρίζεται οποιαδήποτε ανωμαλία στη διεξαγωγή των εκλογών ή την καταμέτρηση των ψήφων, μπορεί να το κάνει δίνοντας σε ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μία ενυπόγραφη γραπτή κατάθεση, αναφέροντας τους ισχυρισμούς του, μαζί με ένορκες καταθέσεις που τους αποδεικνύουν, μέσα σε εννιά ημέρες από την ημερομηνία των εκλογών.

β) Εάν μια τέτοια ενυπόγραφη γραπτή κατάθεση, μαζί με τις επαληθεύουσες ένορκες καταθέσεις παραδοθούν σε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του Άρθρου αυτού, μέσα στον προσδιοριζόμενο χρόνο, η Εφορευτική Επιτροπή όσο το δυνατόν γρηγορότερα πρέπει να την παραδώσει στον Πρόεδρο της Κοινότητας, ο οποίος πρέπει αμέσως να καλέσει κοινή συνεδρίαση του αποχωρούντος Δ.Σ. και της Εφορευτικής Επιτροπής για να μελετήσουν αυτούς τους ισχυρισμούς.Η κοινή συνεδρίαση που θα κληθεί, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, θα προχωρήσει με απλή πλειοψηφία σύμφωνα με το Άρθρο 19 των Άρθρων αυτών ή να καλέσει Γ.Σ. των Μελών της Κοινότητας, που θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από αυτήν την κοινή συνεδρίαση με το σκοπό να εξετάσει τους ισχυρισμούς και

i. δίνοντας οδηγίες στην Εφορευτική Επιτροπή ή

ii. ακυρώνοντας τις Εκλογές και παίρνοντας αυτά τα μέτρα που θα θεωρήσει η συνέλευση κατάλληλα για να απολύσει την Εφορευτική Επιτροπή και να εκλέξει νέα Εφορευτική Επιτροπή ή

γ) Εάν μια τέτοια ενυπόγραφη γραπτή κατάθεση μαζί με την επαληθεύουσα Ένορκη Κατάθεση παραδοθούν σε ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέσα στον προσδιορισμένο χρόνο,η Εφορευτική Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σύμφωνα με το Άρθρο 19 των Άρθρων αυτών, μέχρι να πάρει οδηγίες να ενεργήσει έτσι είτε από την κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εφορευτκής Επιτροπής είτε από τη Γ.Σ. των Μελών της Κοινότητας, που θα κληθεί σύμφωνα με το Άρθρο αυτό.

δ) Στην περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία σε οποιαδήποτε πρόταση που υποβλήθηκε σε τέτοια κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία έγινε σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, ο Πρόεδρος θα έχει μία βαρύνουσα ψήφο.

19. Τουλάχιστον 14 ημέρες μετά τις εκλογές, η Εφορευτική Επιτροπή θα καλεί συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου όποτε και όπου νομίζει σωστό, στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση στα μέλη του νέου Συμβουλίου τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τον καθορισμένο χρόνο.Από την καθορισμένη ημέρα της συνεδρίασης αυτής το παλιό Συμβούλιο θα πάψει να λειτουργεί και το νέο Συμβούλιο θα θεωρείται ότι εγκαθιδρύθηκε νόμιμα.

20. Το Δ.Σ. θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μία ημέρα που καθορίζεται από κάθε Δ.Σ., από καιρό σε καιρό. Έξι μέλη θα αποτελούν την απαρτία. Ειδικές συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται από τον Πρόεδρο όποτε θεωρείται αυτό αναγκαίο από αυτόν.Τέτοιες συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται με τη γραπτή αίτηση τουλάχιστον τεσσάρων μελών του Συμβουλίου.Ο Γραμματέας, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, θα ειδοποιεί γραπτά κάθε μέλος του Συμβουλίου, για το χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης.

21. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου μέλους του Δ.Σ. από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς άδεια του Συμβουλίου, το Δ.Σ. θα κηρύσσει τη θέση του κενή και αυτό θα πάψει να είναι μέλος του Δ.Σ. Κάθε μέλος του Συμβουλίου μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε ειδοποιώντας το Γραμματέα γραπτά για αυτό.

22. Θέσεις που χηρεύουν εξαιτίας θανάτου ή παραιτήσεως κάποιου μέλους του Συμβουλίου ή εξαιτίας απόφασης σύμφωνα με το Άρθρο 21, θα καταλαμβάνονται από καιρό σε καιρό από τους επιλαχόντες στις εκλογές του Δ.Σ. Ο υποψήφιος, που εξασφάλισε το μεγαλύτερο αριθμό των ψήφων, στην παραπάνω εκλογή από τους υποψήφιους που επιθυμούν να αναλάβουν τη χηρεύουσα θέση, θα διορίζεται. Σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 18 στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι έχουν άμεση προτεραιότητα για το Συμβούλιο γιατί έχουν τον ίδιο αριθμό ψήφων στις Εκλογές, το Δ.Σ. θα εκλέξει μετά από απόφαση, ποιος από αυτούς τους υποψήφιους θα συμπληρώσει την κενή θέση.

23. ---

24. Ο Πρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. μόλις παραβιάσει κάποιο άρθρο του καταστατικού αυτού θα πάψει αμέσως να είναι μέλος του Δ.Σ. αλλά θα έχει δικαίωμα έφεσης σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. το οποίο θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την έφεση.

25. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να σέβονται και να υπακούουν στους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας.

26. Για οποιοδήποτε σκοπό που δεν ορίζεται από το παρόν Καταστατικό, το Δ.Σ. με τη συγκατάθεση των τριών τετάρτων από τα μέλη στη Γ.Σ. μπορεί να προβλέψει.Τέτοια πρόβλεψη όταν υιοθετηθεί στα πρακτικά έχει την ίδια ισχύ όπως οποιοδήποτε άρθρο του παρόντος Καταστατικού.

27. Κανείς από τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα δεν έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος του Δ.Σ. και εάν ήταν μέχρι τώρα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλο πρόσωπο και να διαγρφεί:1) Ενοικιαστής ή υπενοικιαστής της Κοινότητας και η σύζυγός του .2) Υπάλληλος της Κοινότητας (εκτός από αυτόν που κατέχει επίτιμη θέση) και η σύζυγός του. 3) Κάθε πρόσωπο και η σύζυγός του που έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα σε οποιοδήποτε συμβόλαιο με την Κοινότητα, που υπερβαίνει την αξία των $200 και κάθε διευθυντής οποιασδήποτε εταρίας, που έχει τέτοιου είδους συμφέροντα.Το παραπάνω πρόσωπο, θα εξακολουθεί να θεωρείται αναρμόδιο και μη εκλέξιμο για μια περίοδο έξι μηνών, αφού πάψει να έχει συμφέροντα στην περιουσία της Κοινότητας.

27(Α) – (α) Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οποιοδήποτε άμεσο ή   έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε οποιοδήποτε συμβόλαιο ή προτεινόμενο συμβόλαιο με την Κοινότητα ή σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση που αφορά την Κοινότητα και παρευρίσκεται σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλης υπο-επιτροπής στην οποία το συμβόλαιο, ή το προτεινόμενο συμβόλαιο ή άλλη υπόθεση εξετάζεται, δεν έχει το δικαίωμα να πάρει μέρος στις εργασίες αυτής της συνεδρίασης και θα πρέπει να καταστήσει γνωστό το συμφέρον του, στη συνεδρίαση, αμέσως μόλις είναι πραγματικά δυνατό και θα πρέπει να εγκαταλείψει το χώρο της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξέτασης ή συζήτησης ή ψηφοφορίας σε οποιαδήποτε ερώτηση που έχει με το συμβόλαιο ή   προτεινόμενο συμβόλαίο ή  οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.

(β) Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, ένα μέλος θα κρίνεται ότι έχει έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε συμβόλαιο, προτεινόμενο συμβόλαιο ή αλλη υπόθεση, αν :

(1) Είναι μέλος ή διευθυντής της εταιρίας ή άλλου οργανισμού με την οποία ισχύει το συμβόλαιο ή θα ισχύει το προτεινόμενο συμβόλαιο ή που έχει άμεσο ή έμμεσο χρηματικό συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση υπό εξέταση, ή ,

(2) Είναι συνέταιρος ή είναι υπάλληλος του ατόμου με το οποίο το συμβόλαιο ισχύει ή προτείνεται να ισχύει ή που έχει άμεσο ή έμμεσο χρηματικό συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση υπό εξέταση.

(γ) Στην περίπτωση παντρεμένων ατόμων που ζουν μαζί ή ατόμων που ζουν μαζί σε ‘’ ντε φάκτο ‘’ σχέση, το συμφέρον του ενός συζύγου ή  ‘’ ντε φάκτο ‘’ συζύγου, αν είναι γνωστό στον άλλο ή θα πρέπει λογικά να είναι γνωστό στον άλλο θα θεωρηθεί για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, να είναι επίσης συμφέρον του άλλου συζύγου, ή ‘’ ντε φάκο ‘’ συζύγου.

(δ) Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πού παραβαίνει αύτο το άρθρο θα πάψει αυτόματα να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως μετά την παράβαση και δεν θα έχει δικαίωμα να τιτλοφορείται μέλος του Συμβουλίου εκτός αν ξανα-εκλεγεί σε οποιαδήποτε επακολούθη εκλογή, του Διοικητικού Συμβουλίου.

28. Κάθε πρόσωπο που μισθοδοτείται από την Κοινότητα θα διορίζεται ή θα απολύεται από το Δ.Σ. εκτός από τον ιερέα, ο οποίος θα διορίζεται ή θα απολύεται από τα καθήκοντά του, από τα μέλη που συγκαλούνται στη γενική συνέλευση.

29. Το Δ.Σ. κατά την πρώτη μετεκλογική συνεδρίασή του θα εκλέγει από τα μέλη του έναν Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, βοηθό γραμματέα και ταμία οι οποίοι θα διατηρούν τα αξιώματά τους κατά τη χρονική περίοδο του Δ.Σ. εκτός αν παυθούν από τα αξιώματά τους μετά από απόφαση που έχει παρθεί από απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του Δ.Σ.

30. Ο Πρόεδρος, αν είναι παρών, θα προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων και συνελεύσεων της Κοινότητας και του Δ.Σ., θα είναι μέλος όλων των υποεπιτροπών και θα δικαιούται να προεδρεύει των συνεδριάσεών τους.Σε απουσία του Προέδρου ο αντιπρόεδρος θα προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων και συνελεύσεων της Κοινότητας και του Δ.Σ.και σε απουσία και των δύο του Προέδρου και του αντιπροέδρου, θα προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία παρευρισκόμενο μέλος του Συμβουλίου.Το μέλος που προσωρινά προεδρεύει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Κοινότητας ή του Δ.Σ. θα ψηφίζει για οποιοδήποτε θέμα που φέρνεται στη συνεδρίαση ρίχνοντας την ουσιαστική ψήφο όταν η συνεδρίαση έχει ισοψηφία.

31. Ο Γενικός Γραμματέας θα περευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Κοινότητας και του Δ.Σ. και θα κρατεί πρακτικά αυτών που γίνονται, καταγράφοντάς τα στα βιβλία των πρακτικών που διατηρούνται για το σκοπό αυτό. Θα κρατεί επίσης τον κατάλογο των μελών της Κοινότητας και με την καθοδήγηση του Δ.Σ. θα εκτελεί όλη την αλληλογραφία και γενικά άλλα καθήκοντα, σχετικά με την Εκκλησία που προσδιορίζονται από το Δ.Σ. από καιρό σε καιρό.

32. Ο βοηθός Γραμματέας, όταν απουσιάζει ο Γραμματέας, θα εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα και πάντα θα βοηθά το γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του με βάση το Καταστατικό αυτό.

33. Ο ταμίας εισπράττει την ετήσια συνδρομή των μελών και όλα τα χρήματα, τα οποία από καιρό σε καιρό θα αποτελούν μέρος ή θα καταβάλλονται ή θα συνεισφέρονται στο ταμείο της Εκκλησίας και θα υπογράφει τις εισπράξεις. Όλα τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί με αυτόν τον τρόπο από τον ταμία θα κατατίθενται στο λογαριασμό της Κοινότητας σε μία Τράπεζα που θα προταθεί από το Δ.Σ. Απαλείψεις χρημάτων από το λογαριασμό αυτό θα γίνονται μόνο κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου με βάση το Άρθρο 40 και όλες οι επιταγές θα υπογράφονται από τον ταμία και τον Πρόεδρο. Ο ταμίας θα κρατά όλα τα κατάλληλα λογιστικά βιβλία και θα παρουσιάζει στο Δ.Σ.τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο κατάσταση εσόδων και εξόδων.Επίσης θα προετοιμάζει τον ετήσιο ισολογισμό και καταστάσεις εξόδων για παρουσία στην ετήσια γενική συνέλευση και θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που καθορίζονται από το Συμβούλιο από καιρό σε καιρό.

34. Το Συμβούλιο από καιρό σε καιρό και για οποιοδήποτε σκοπό που μπορεί να θεωρήσει καλό, θα διορίζει υποεπιτροπές που αποτελούνται από μέλη του Δ.Σ.ή της Κοινότητας όπως νομίζει σωστό, δίνοντας σε αυτές δικαιώματα και καθήκοντα που προσδιορίζονται από το Συμβούλιο.Οι αποφάσεις οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής θα βρίσκονται όλον τον καιρό κάτω από το «Βέτο» του Δ.Σ.

35. Η ετήσια γενική συνέλευση της Εκκλησίας θα γίνεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνο και ο τόπος και ο χρόνος θα προσδιορίζονται από το Δ.Σ. για τους παρακάτω σκοπούς:

α) Τη λήψη από το Δ.Σ. αναφοράς, ισολογισμού και κατάστασης εσόδων και εξόδων για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

β) Την πρόταση κάθε τρία χρόνια υποψήφιων για το Συμβούλιο και σε ανάγκη την εκλογή μιας εφορευτικής επιτροπής.

γ) Την εκλογή τριών ελεγκτών (βιβλίων) για το επόμενο έτος.

δ) Την απόφαση πάνω σε οποιαδήποτε πρόταση ή θέμα και τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης που υποβάλλεται στη συνέλευση από το Συμβούλιο ή από οποιοδήποτε μέλος σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό.

36. Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και οποιασδήποτε Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της εργασίας η οποία θα διεξαχθεί σε αυτές, πρέπει να δημοσιευτεί σε οποιοδήποτε αριθμό ελληνικών εφημερίδων  εκδίδονται στη Μελβούρνη ή να σταλούν σε κάθε μέλος όχι αργότερα από επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει αυτή.Η τυχαία παράλειψη της αποστολής μιας τέτοιας ειδοποίησης σε οποιοδήποτε μέλος ( που δεν έγινε με κακή πίστη) δεν θα ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση η οποία εγκρίθηκε σε τέτοια συνέλευση.

37. Στην ετήσια γενική συνέλευση οποιοδήποτε μέλος έχει το δικαίωμα να φέρει μπροστά στη συνέλευση οποιοδήποτε θέμα ή πρόταση που έχει σχέση με τις υποθέσεις της Κοινότητας, υποχρεούμενο να ειδοποιήσει γραπτά το γραμματέα για αυτό, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από τη συνέλευση.

38. Το Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας κάνοντάς το με τη γραπτή αίτηση διακοσίων μελών, που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο απαιτείται η συνέλευση αυτή.Τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη αυτή συνέλευση θα περιορίζονται στους σκοπούς που αναφέρονται στην ειδοποίηση.

39. Σε όλες τις ετήσιες ή τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις 50 (πενήντα) μέλη από αυτά που είναι γραμμένα θα αποτελούν απαρτία.Σε περίπτωση μη απαρτίας σε οποιαδήποτε τέτοια συνέλευση μέσα σε τριάντα λεπτά από την ώρα έναρξης που έχει ορισθεί, η συνέλευση θα αναβληθεί για οποιοδήποτε χρόνο, όχι λιγότερο των δεκατεσσάρων ημερών, και τόπο που θα ορισθεί από τα εκεί τότε παρόντα μέλη. Ειδοποίηση για τον τόπο και χρόνο όπου και όποτε γίνει η αναβληθείσα συνέλευση, θα τοιχοκολληθεί από το γραμματέα στις Κοινοτικές Εκκλησίες μέσα σε επτά ημέρες, κάθε δε αριθμός παρόντων μελών σε αυτή τη συνέλευση θα αποτελεί απαρτία.

40. Το οικονομικό έτος της Κοινότητας θα λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους και με βάση αυτή την ημερομηνία θα ισολογίζονται τα βιβλία της Κοινότητας.

41. Στην ετήσια γενική συνέλευση τρία μέλη ή ένα αναγνωρισμένο (Δημόσιο) Λογιστής και Ελεγκτής θα διορίζονται για το τρέχον έτος για να ελέγχουν τα βιβλία της Κοινότητας.

Μετά τις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε έτους, οι ελεγκτές θα εξετάζουν την κατάσταση των εσόδων και εξόδων και τον ισολογοσμό, που προετοιμάστηκε από τον ταμία και θα τον πιστοποιούν μαζί με τους σχετικούς λογαριασμούς και δικαιολογητικά στοιχεία και ή θα τα υπογράφουν ως ακριβή, που έχουν καταχωριστεί σωστά και σύμφωνα με το νόμο ή θα αναφέρουν ειδικά στην επόμενη γενική συνέλευση τις τυχόν ανακρίβειες ή παραλήψεις ή οτιδήποτε παράνομο.

42. Ετήσια έκθεση της κατάστασης και της γενικής προόδου της Κοινότητας θα προετοιμάζεται με την καθοδήγηση του Συμβουλίου και θα αναφέρεται στην ετήσια γενική συνέλευση  για την πραγματική, ύστερα από έλεγχο, κατάσταση εσόδων και εξόδων.

43. Τα κεφάλαια της Κοινότητας θα αποτελούνται από:

α) Τις ετήσιες συνδρομές που καταβάλλονται από τα μέλη.

β) Όλες τις εισφορές που γίνονται κατά τις εκκλησιαστικές λειτουργίες (εκτός από αυτές που γίνονται για μη εκκλησιαστικούς σκοπούς) και όλες τις άλλες εθελοντικές προσφορές και δωρεές που γίνονται για τους σκοπούς της Εκκλησίας.

γ) Από όλα τα τέλη που εισπράττονται για έκτακτες γιορτές ή λειτουργίες στην Εκκλησία, δηλαδή γάμους, βαφτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα κ.τ.λ., τα οποία θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον κατάλογο των τελών που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ., από καιρό σε καιρό.

δ) Από τα καθαρά ενοίκια και  κέρδη άλλων ποσών που προέρχονται από την περιουσία ή το ενεργητικό της Κοινότητας.

44. Τα κεφάλαια της Κοινότητας θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή:

α) ¨Ολα αυτά τα χρέη και οι υποχρεώσεις που γίνονται με την έγκριση του Διοικητικόυ Συμβουλίου για την ασφάλιση, συντήρηση και φροντίζοντας με το καλύτερο τρόπο –τη διαφύλαξη της Κοινοτικής Περιουσίας και γενικά την διαχείριση της Εκκλησίας και των Σχολείων και σε σύνδεση με όλες τις άλλες λειτουργίες και δραστηριότητες που η Κοινότητα λαβαίνει μέρος ή που ενδιαφέρεται, αρκεί πάντοτε σε κάθε περίπτωση το προσωπικό χρέος ή υποχρέωση να μην ξεπερνά το ποσό των πέντε χιλιάδων δολλαρίων (5,000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να πληρώνει από τα κεφάλαια των Κοινοτικών λογαριασμών που δεν ξεπερνούν το ποσό των εκατό δολλαρίων, σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση για την ανακούφιση των μελών της Κοινότητας που έχουν ανάγκη ή φιλανθρωπικό σκοπό το Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ενεργεί κατάλληλα.

β) Των μισθών των ιερέων της Κοινότητας που ορίζονται προσωρινά και από καιρό σε καιρό σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και όλων των προσώπων που εργάζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Κοινότητα.

γ) Άλλων χρεών και υποχρεώσεων με την έγκριση των μελών της Κοινότητας κατά τη  γενική συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό.

45. Κανένα μέρος της ακίνητης ή ενοικιαζόμενης περιουσίας της Κοινότητας

δε θα πουληθεί ή  υποθηκευτεί χωρίς  τη συγκατάθεση των μελών της Κοινότητας στη γενική συνέλευση με βάση την απόφαση τουλάχιστον δύο τρίτων των παρόντων μελών και αυτών που δικαιούνται ψήφο σε τέτοια συνέλευση.

46. Η Κοινότητα από καιρό σε καιρό θα χρησιμοποιεί ιερείς οι οποίοι κατά το Καταστατικό αυτό θα τελούν όλους τους θρησκευτικούς τύπους, τελετές και καθήκοντα όπως συνήθως τελούνται από τους ιερείς της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας και θα εκτελούν επίσης και τέτοια άλλα καθήκοντα που καθορίζονται από το Δ.Σ. από καιρό σε καιρό.

47. Το Δ.Σ. θα είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη ιερέων εκ μέρους της Κοινότητας.Αλλά κανείς δε μπορεί να προσληφθεί ως ιερέας εάν δεν είναι ελληνικής καταγωγής και δεν μιλά την ελληνική γλώσσα και δεν έχει χειροτονηθεί ως ιερέας από Επίσκοπο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

48. Οι ιερείς της Κοινότητας προσωρινά και από καιρό σε καιρό θα πληρώνονται μισθό από το ταμείο της Κοινότητας που καθορίζεται από τα μέλη της Κοινότητας που συγκαλούνται στη γενική συνέλευση.

49. Δεν επιτρέπεται στους ιερείς να επικρίνουν τις πράξεις της Κοινότητας ή να φέρουν γνώμη υπέρ ή κατά οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος στη χώρα αυτή.

50. Οι ιερείς μπορούν να απουσιάσουν από την ενορία εάν αφήσουν αντικαταστάτη και έχουν τη συγκατάθεση του Δ.Σ.

51. Κάθε παράπονο εναντίον του ιερέα πρέπει να υποβάλλεται γραπτά στο Δ.Σ. υπογραφόμενο από το παραπονούμενο πρόσωπο.

52. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να προσφέρει στεφάνι στον τάφο κάποιου μέλους που έχει πεθάνει καθώς και να προσφέρει οικονομική βοήθεια σε φτωχά μέλη και να υποστηρίξει οικονομικά και ηθικά οποιουσδήποτε νέους, εάν είναι ικανοί να πάρουν επιστημονική ή τεχνική μόρφωση προκειμένου να καλύψουν απαιτήσεις του Δ.Σ. και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μελών.Εάν το πρόσωπο που βοηθείται με αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούται να είναι μέλος, ο πατέρας του,  αν ζει, οφείλει να είναι μέλος της Κοινότητας αυτής.

53. Διαγράφτηκε.

54. Μέλη τα οποία δεν μπορούν οικονομικά να πληρώσουν τα προκαθορισμένα τέλη για τις θρησκευτικές τελετές θα εξαιρούνται από μια τέτοια πληρωμή, αμέσως μόλις αποδείξουν την αδυναμία τους.

55. Οι οικονομικές δαπάνες κάποιου φτωχού μέλους θα πληρώνονται από την Κοινότητα.

56. Δεν θα επιτρέπεται καμιά περιφορά δίσκου για τους ιερείς στην Εκκλησία.

57. Τα τέλη για θρησκευτικές τελετές, κηδείες ή μνημόσυνα, καθώς και για γάμους και βαπτίσεις θα καθορίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών. Κανένα άλλο τέλος δεν θα εισπράττεται. Επίσημη απόδειξη θα δίνεται σε όλες τις παραστάσεις. Αν απουσιάζει ο ταμίας, οι ιερείς οφείλουν να εισπράττουν όλα τα τέλη που πρέπει να πληρωθούν για οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες τελετές.

58. Επανάληψη του 57.

59. Η πρόσληψη οποιουδήποτε ανθρώπου στη θέση του ιερέα της Κοινότητας θα γίνεται ύστερα από απόφαση των μελών σε γενική συνέλευση. Η ψηφοφορία για μια τέτοια απόφαση επιβάλλεται να γίνεται με μυστικό τρόπο. Οι όροι αυτού και της προηγούμενης διάταξης πρέπει να  γίνουν μέρος του συμβολαίου για την πρόσληψη οποιουδήποτε ανθρώπου στη θέση του ιερέα της Κοινότητας είτε με ενσωμάτωση είτε με σύσταση.

60. Οι όροι του Καταστατικού αυτού ( εκτός από τα άρθρα 3 και 4 τα οποία θα είναι αμετάβλητα) μπορούν να μεταβάλλονται ή να εξαλείφονται με απόφαση που θα ληφθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση από πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων από τα παρόντα και ψηφίζοντα σ’ αυτή τη γενική συνέλευση μέλη.

61. Κάθε μέλος θα αναφέρει από καιρό σε καιρό στο γραμματέα τη διεύθυνσή του η οποία θα καταγράφεται στον κατάλογο των μελών, και όλες οι ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που είναι καταγραμμένη στον κατάλογο,  θα θεωρούνται ότι πράγματι έχουν παραδοθεί μία μέρα μετά την ταχυδρόμησή τους.

62. Οι επόμενοι κανόνες θα τηρούνται σε όλες τις συνεδριάσεις και συνελεύσεις της Κοινότητας:

α) Κάθε μέλος που θέλει να υποβάλει πρόταση ή τροποποίηση ή να συζητήσει κάποιο εξεταζόμενο θέμα θα σηκώνεται και θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο. Το δικαίωμα της ομιλίας για οποιοδήποτε θέμα θα ανήκει στο μέλος που κατά τη γνώμη του Προέδρου σηκώθηκε πρώτο και απευθύνθηκε προς αυτόν. Κανένα μέλος δεν θα μιλά περισσότερο από μια φορά για οποιαδήποτε πρόταση ή τροποποίηση χωρίς τη συγκατάθεση της συνέλευσης, εκτός αν θέλει να απαντήσει με βάση την υποπαράγραφο (δ).

β) Κάθε πρόταση ή τροποποίηση που δεν δευτερώνεται δεν συζητείται και απορρίπτεται.

γ) Δε θα μιλούν περισσότερα από δύο πρόσωπα υπέρ ή εναντίον κάποιας πρότασης και εάν μετά το τέλος των παρατηρήσεων του δεύτερου ομιλητή δε σηκώνεται κανένα μέλος να μιλήσει από την άλλη πλευρά, η πρόταση ή η τροποποίηση μπαίνει για ψήφιση.

δ) Αυτός που υποβάλλει την πρόταση ή την τροποποίηση έχει το δικαίωμα να απαντήσει και δεν επιτρέπεται καμιά συζήτηση μετά την απάντησή του.

ε) Κανένα μέλος δε διακόπτεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εκτός αν κληθεί σε τάξη. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος που μιλά κάθεται, ενώ το μέλος που καλεί σε τάξη θα υποστηρίξει το θέμα του.

ζ) Οποιαδήποτε τροποποίηση που προτείνει την αλλοίωση πρότασης, μπορεί να γίνει  με αφαίρεση ή με πρόσθεση λέξεων.

η) Αμέσως μετά το τέλος της συζήτησης πάνω σε κάποια πρόταση ή τροποποίηση, ο Πρόεδρος θέτει το ζήτημα καθαρά στη συνέλευση . Η ψηφοφορία πάνω στο ζήτημα γίνεται με ανάταση των χεριών, εκτός αν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία μυστική ψηφοφορία.

θ) Όταν ο Πρόεδρος σηκώνεται κατά τη διάρκεια συζήτησης, το μέλος που τυχαίνει να μιλά κάθεται για να ακούγεται ο Πρόεδρος χωρίς διακοπή.

ι) Κάθε ζήτημα που συζητήθηκε προηγουμένως μπορεί να ξανασυζητηθεί ή κάθε συζήτηση σε οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να αναβληθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών.

κ) Καμιά τροποποίηση ή πρόταση δε λαμβάνεται υπόψη εκτός αν αυτός που τις υποβάλλει παρευρίσκεται, όταν η πρόταση ή η τροποποίηση μπαίνει για συζήτηση.

λ) Κάθε μέλος του οποίου το δικαίωμα ψήφου αμφισβητείται δεν ψηφίζει μέχρις ότου  ικανοποιήσει τον Πρόεδρο ότι έχει το δικαίωμα να ψηφίσει.

μ) Η ψηφοφορία γίνεται μυστική εφόσον μπαίνει τέτοια πρόταση και ψηφίζεται από την πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών ή σε περιπτώσεις που έχουν ειδικά προβλεφθεί για αυτό.

63. Οι επόμενοι όροι θα ισχύουν μέχρι την εκλογή του πρώτου Συμβουλίου το οποίο θα εκλεγεί σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό:

α) Το παρόν υπηρεσιακό Συμβούλιο της Κοινότητας (το οποίο θα ονομάζεται από τώρα και πέρα το παρόν Συμβούλιο) και οι παρόντες αξωματούχοι θα συνεχίσουν να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο και να έχουν όλες τις εξουσίες και να εκτελούν όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και των σχετικών αξιωμάτων τους σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό, μέχρι την   εκλογή νέου Συμβουλίου.

β) Το παρόν Συμβούλιο θα ενεργήσει για τη σύγκληση συνέλευσης η οποία θα δέχεται υποψηφιότητες για το νέο Συμβούλιο και για το διορισμό τριών ελεγκτών, το μήνα Νοέμβριο του 1948.

γ) Κάθε πρόσωπο που έχει τα προσόντα να γίνει μέλος της Κοινότητας σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και που έχει κάνει αίτηση να γίνει μέλος και γράφτηκε ως μέλος σύμφωνα με τους όρους αυτούς, θα δικαιούται να προτείνει υποψήφιους στη συνέλευση αυτή και να ψηφίζει στην εκλογή αυτή.

δ) Στην παραπάνω συνέλευση ο Πρόεδρος θα ζητήσει προτάσεις υποψηφίων για το παραπάνω Συμβούλιο.Οι όροι του άρθρου 14 θα ισχύουν για την αποδοχή τέτοιων υποψηφιοτήτων, χωρίς όμως να δικαιούται υποψηφιότητα κανένα από τα αναφερόμενα στην υποπρόταση (α)  πρόσωπα.Μια εφορευτική επιτροπή θα εκλεγεί επίσης στη συνέλευση αυτή σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 15 και η εκλογή της νέας αυτής επιτροπής θα διεξαχθεί από αυτή την εφορευτική επιτροπή κατά τους όρους του Καταστατικού που αφορά την τακτική εκλογή του Συμβουλίου της Κοινότητας.Η επιτροπή που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσει το αξίωμά της, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού αυτού, μέχρι την εκλογή και εγκαθίδρυση νέας επιτροπής το 1948.

ε) Στην παραπάνω Συνέλευση τρία μέλη θα διοριστούν ελεγκτές και θα διατηρήσουν το αξίωμά τους μέχρι την ετήσια Συνέλευση, η οποία θα γίνει το έτος 1948. Εκτός από τα άλλα καθήκοντα που καθορίζονται από το Καταστατικό, οι παραπάνω ελεγκτές θα ετοιμάσουν και θα υποβάλουν στο Συμβούλιο, εφ’ όσον είναι δυνατόν μετά το διορισμό των ελεγκτών, έναν ισολογισμό, που δείχνει το ενεργητικό και το παθητικό της Εκκλησίας, από την ημερομηνία που ισχύει το Καταστατικό αυτό και όλα τα αναγκαία βιβλία και έγγραφα θα είναι ανοιχτά για εξέταση από τους παραπάνω ελεγκτές, ως βοηθήματα για την προετοιμασία του ισολογισμού από αυτούς.

64. Το Καταστατικό αυτό θα ισχύσει αντικαθιστώντας τους κανόνες αυτής της Εκκλησίας, που ψηφίστηκαν την 31η Αυγούστου 1902 ή άλλους ανάλογους κανόνες που ισχύουν τώρα στην Εκκλησία αυτή,αμέσως μετά από την ψήφισή του στη Συνέλευση από την πλειοψηφία των προσώπων που  έχουν τα προσόντα να γίνουν μέλη της Κοινότητας και το δικαίωμα «του ψηφίζειν» πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την Εκκλησία κατά τους όρους 1 και 2 των κανόνων της Εκκλησίας αυτής, που ψηφίστηκαν την 31η Αυγούστου 1902. Τέτοια Συνέλευση θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα προσδιορισθεί από το παρόν Συμβούλιο, ειδοποίηση δε γι’ αυτό θα τοιχοκολληθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την προσδιοριζόμενη ημερομηνία στην Εκκλησία, στη λέσχη «Ορφέας» στη Μελβούρνη και θα δημοσιευθεί σε τρεις Ελληνικές εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Μελβούρνη.Σε περίπτωση αμφισβήτησης των προσόντων ψήφου κάποιου προσώπου σε αυτή τη Συνέλευση, το παρόν συμβούλιο θα καθορίσει με πλειοψηφία του, εάν το πρόσωπο αυτό έχει τα αναγκαία προσόντα και αυτός ο καθορισμός θα είναι ο τελικός.

65. Το Δ.Σ. μπορεί να κάνει κανονισμούς που ορίζουν τη διεξαγωγή όλων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου αυτού και σχετικά με τα έσοδα οποιουδήποτε μέρους της περιουσίας της Κοινότητας.

66. Καμιά περιουσία ή ενεργητικό της Κοινότητας δε θα πουλιέται ή θα μεταβιβάζεται ή θα υποθηκεύεται ή θα διαπραγματεύεται χωρίς τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης της Κοινότητας.

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement