Μελλοντικές Εκδηλώσεις

No current events.

Διαφήμιση
Πληροφορίες για μετανάστευση στην Αυστραλία

Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στον αριθμό των Ελλήνων πολιτών που επικοινώνησαν με τα γραφεία της Κοινότητάς μας για να ζητήσουν πληροφορίες για τη μετανάστευση στην Αυστραλία. Πολλοί από αυτούς ζητούσαν να μάθουν για το πώς μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για την έκδοση βίζας και για το ποια βίζα είναι η πλέον κατάλληλη. Επιπλέον, πολλοί μας ανέφεραν τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά στην κατανόηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της βίζας. Το σημερινό πρόγραμμα μετανάστευσης της Αυστραλίας είναι ευρείας κλίμακας και ποικίλλει από τις βίζες ειδικευμένων εργατών και επαγγελματιών, ως τις φοιτητικές βίζες.

 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας (EOKMB), θέλοντας να προσφέρει κάποιες διευκρινίσεις στους ενδιαφερόμενους παρουσιάζει τις κατωτέρω διευθύνσεις και πληροφορίες σχετικά με τη μετνάστευση στην Αυστραλία και την έκδοση της βίζας.

 

Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να μεταναστεύουν στην Αυστραλία

Επί του παρόντος όλοι οι Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια εισόδου και εργασίας ή βίζα εταιρικής σχέσης πρέπει να το πράξουν μέσω της αυστραλιανής πρεσβείας στο Βερολίνο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: http://www.germany.embassy.gov.au/beln/countryinfo.html


Αδειες εισόδου (βίζες)

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες αδειών που είναι πιο πιθανόν να ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία.

Αδεια (βίζα) εργασίας

Οι άδειες αυτές ισχύουν για όσους επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν στην Αυστραλία σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Για να είναι επιλέξιμο το επάγγελμά σας πρέπει να αναγράφεται στον Κατάλογο Επαγγελμάτων Ειδικευμένων (SOL).

Αν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για τέτοια άδεια χωρίς χορηγό, το επάγγελμά σας πρέπει να αναγράφεται στον Κατάλογο αυτό - Πίνακας 3 : http://www.immi.gov.au/skilled/_pdf/sol-schedule3.pdf (Χωρίς έναν εργοδότη ως χορηγό που θα σας προσφέρει εργασία, η διαδικασία θεώρησης των αιτήσεων αυτών παίρνει περισσότερο χρόνο)

Για να δείτε αν το επάγγελμά σας περιλαμβάνεται στα ειδικά επαγγέλματα που χρειάζονται σε κάποια Πολιτεία/ Επικράτεια της Αυστραλίας, θα πρέπει να εμφανίζεται στο ακόλουθο έγγραφο:

http://www.immi.gov.au/skilled/_pdf/sol-schedule4.pdf

Για τον πλήρη Κατάλογο επαγγελμάτων που χρειάζονται στην Αυστραλία μπορείτε ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ιθαγένειας: http://www.immi.gov.au/skilled/

 

Φοιτητική βίζα

Σύμφωνα με υποκατηγορίες αδειών, μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για να του δοθεί άδεια να σπουδάσει σε κάποιο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα και του επιτρέπεται να εργάζεται 20 ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των σπουδών, ωστόσο το όριο αυτό δεν ισχύει όταν ο σπουδαστής είναι σε διακοπές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση για φοιτική βίζα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.immi.gov.au/students/

Η Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται στο «επίπεδο 1» και επομένως είναι ευκολότερο για τους Έλληνες πολίτες να κάνουν αίτηση για φοιτητική βίζα. Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι εκτός από το κόστος για την άδεια, οι ενδιαφερόμενοι θα επιβαρυνθούν και με το κόστος των σπουδών τους.

 

Αδειες εταιρικής σχέσης

Αυστραλοί πολίτες που ζουν σήμερα στην Ελλάδα, και που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία με τους/τις συζύγους τους ή συντρόφους τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για βίζα «εταιρικής σχέσης, προσωρινής και μόνιμης εγκατάστασης (υποκατηγορία 309 & 100)». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την βίζα βλέπε: http://www.immi.gov.au/migrants/partners/partner/309-100/

 

Μη κυβερνητικές υπηρεσίες

Hellas Australia Visa Services

http://hellasaustraliavisa.com.gr/

 

Παρακαλούμε διαβάστε εδώ για τις προϋποθέσεις για να ταξιδέψει κάποιος στην Αυστραλία

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement