Μελλοντικές Εκδηλώσεις

No current events.

Διαφήμιση
Ειδική Γενική Συνέλευση - Κυρ. 25 Νοε. 2012, 1.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Νοεμβρίου 2012, 1.30μμ – "Andrianakos Centre",
Alphington Grammar School, Old Heidelberg Road Alphington

Προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας

Σύμφωνα με το Άρθρο 60 του Καταστατικού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας, και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 1.30 μ.μ. στην αίθουσα "Andrianakos Centre", Alphington Grammar School, Old Heidelberg Road Alphington.

Σκοπός της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι να εξεταστούν και αν θεωρηθούν αναγκαίες, να εγκριθούν και υιοθετηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στο Καταστατικό της Κοινότητας:


Πρόταση

⦁ Oι Σκοποί της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας να τροποποιηθούν ως ακολούθως:

(α) οι παράγραφοι από (γ) έως (π) του άρθρου 2 των Σκοπών της Κοινότητας επαναριθμούνται ως παράγραφοι από (δ) έως (ρ) του άρθρου 2.

(β) η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο (β) του άρθρου 2 των Σκοπών Κοινότητας:
«(γ) Η προώθηση της Ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού».

(γ) οι ακόλουθες λέξεις προστίθενται στο τέλος της παραγράφου (μ) (πρώην παράγραφος (λ) ) του άρθρου 2 των Σκοπών της Κοινότητας:
«, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών συνεισφορών από το κοινό στο Ταμείο του Κέντρου Αντίποδες του Ελληνικού Πολιτισμού, Κληρονομιάς και Ελληνικής Γλώσσας.»

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Κώστας Μάρκος

Γενικός Γραμματέας

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement