Μελλοντικές Εκδηλώσεις

No current events.

Διαφήμιση
Mελέτη της Κινεζικής Γλώσσας στη Βικτώρια: Προκλήσεις και Προοπτικές

Μια ειδική διάλεξη με τίτλο «Mελέτη της Κινεζικής Γλώσσας στη Βικτώρια: Προκλήσεις και Προοπτικές» πρόκειται να παρουσιάσει ο Xinran (Alvin) Zhang, στο Ελληνικό Κέντρο, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, ως μέρος των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.

Με την ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας της Κίνας, η εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας ως πρόσθετης γλώσσας αποτελεί δημοφιλή τάση σε όλον τον κόσμο και η Αυστραλία δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα τελευταία χρόνια, στα βικτοριανά κρατικά σχολεία, ο αριθμός των μαθητών που μάθαιναν κινεζικά ως δεύτερη γλώσσα το 2016 ήταν πενταπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθμό πριν από πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των στατιστικών στοιχείων στην έκθεση Orton για το 2016, υπήρχαν περίπου 120.505 μαθητές που μάθαιναν κινεζικά από την προνηπιακή ηλικία μέχρι το έτος 12 στα αυστραλιανά κρατικά σχολεία και σχεδόν οι μισοί από αυτούς βρίσκονταν στη Βικτώρια. Αυτό αναβαθμίζει τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας σημαντικά στον εκπαιδευτικό τομέα στη Βικτώρια.

Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η διερεύνηση των σημερινών προκλήσεων και προοπτικών για την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας στη Βικτώρια, έμφαση στη συζήτηση των γλωσσικών οδών (VCE κινεζική ως δεύτερη γλώσσα, δεύτερη γλώσσα προχωρημένη και πρώτη γλώσσα).

«Ελπίζω ότι αυτή η παρουσίαση θα δώσει μια ιδέα για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τη γλωσσική εκπαίδευση στη Βικτώρια,» τονίζει ο Alvin Zhang. «Η διάλεξη θα καλύψει τα ακόλουθα βασικά σημεία: την ανάλυση της διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας στη Βικτώρια και τις δυσκολίες εκμάθησης της κινεζικής ως πρόσθετης γλώσσας».

Τα προηγούμενα ερευνητικά του έργα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας στα σχολεία της Αυστραλίας, τις μεθόδους διαφοροποίησης στην διδασκαλία τους και τις εξατομικευμένες μεθόδους εκμάθησης γλωσσών κλπ. Η τρέχουσα έρευνά του περιλαμβάνει τη μελέτη του αναθεωρημένου πίνακα ταξινόμησης / πολλαπλών πληροφοριών του Bloom για την κινεζική διδασκαλία, της κινεζικής κοινωνιογλωσσολογίας στην Αυστραλία και τις τρέχουσες προκλήσεις της κινεζικής διδασκαλίας στη Βικτώρια

Πότε: Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, 7:00μμ
Πού: Ελληνικό Κέντρο (Delphi Bank Mez, 168 Lonsdale Street, Μελβούρνη)

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement