Διαφήμιση
Modern Greek Courses for Adults for 2020

Our Courses in 2020

Learn Modern Greek by attending our courses offered in 2020 and planned according to the Common European Framework of Reference for Languages *

Due to coronavirus concerns all our classes in 2020 term 2 will be delivered on line as long as it is necessary; for further information please email to: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. or call 0431995055.

Courses: Modern Greek A1, A2, B1, B2, C levels (Click each level to see the classes offered)

Term 1 (28 January - 30 March) – 9 Sessions x 2 hours
Term 2 (14 April - 29 June) – 11 Sessions x 2 hours
Term 3 (13 July - 18 September) – 10 Sessions x 2 hours
Term 4 (05 October - 18 December) – 11 Sessions x 2 hours
Venue: Level 2, Greek Centre for Contemporary Culture, 168 Lonsdale St., Melbourne (map)
Dates: See each level below.
Time: 6:30-8:30 pm (A1, A2, B1, C1 levels) - 4:00-6:00 pm (B2level)**

*In the document above summarised information about the levels of language knowledge is found on pages 24, 26-29, 58-62, 64-84, 86-87, 96, 110, 112, 114, 117-118, 122, 124-125, 129).
** After the first class students may arrange, in consultation with the teacher to start their class one or half an hour earlier.

1. A1 level courses preparing students to be able to:

 • understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type.
 • introduce themselves and others and ask and answer questions about personal details such as where they live, people they know and things they have.
 • interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 4 classes to complete MG-A1 level starting from the entry class MG-A1.1 for absolute beginners and ending with the class MG-A1.4; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours)

2020 Modern Greek A1 level classes
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-A1.1

W. 29/1

Tu. 14/4

Th. 16/7

M. 5/10

MG-A1.2

M. 3/2

W. 15/4

Tu. 14/7

Th. 8/10

MG-A1.3

W. 29/1

M. 20/4

W. 15/7

Tu. 6/10

MG-A1.4

Tu. 28/1 

W. 15/4

M. 13/7

W. 7/10

All A1 classes operate 6:30-8:30pm

# of Sessions

9

11

10

11

Tuition fees

$288

$352

$320

$352

Book fees

$60 (+$20 companion notes for MG-A1.1 & MG-A1.2)

Enrol (click here)

 

2. A2 level courses preparing students to be able to:

 • understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).
 • communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.
 • describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 4 classes to complete MG-A2 level starting from the class MG-A2.1 for students with a lower elementary knowledge and ending with the class MG-A2.4; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours).

2020 Modern Greek A2 level classes
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-A2.1

M. 3/2

Tu. 14/4

W. 15/7

M. 5/10

MG-A2.2

Th. 30/1

M. 20/4

Tu. 14/7

W. 7/10

MG-A2.3

M. 3/2

Th. 16/4

M. 13/7

Tu. 6/10

MG-A2.4

M. 20/4

Th. 16/7

M. 5/10

All A2 classes operate between 6:30-8:30pm

# of Sessions

9

11

10

11

Tuition fees

$288

$352

$320

$352

Book fees

$60

Enrol (click here)

 

3. B1 level courses preparing students to be able to:

 • understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.
 • deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken.
 • produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest.
 • describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 7 classes to complete MG-B1 level (lower intermediate level) starting from the class MG-B1.1 and ending with the class MG-B1.7; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours).

2020 Modern Greek B1 level classes 
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-B1.1

W. 29/1

M. 13/7

Th. 8/10

MG-B1.2

-

W. 15/4

M. 5/10

MG-B1.3

-

 -

W. 15/7

MG-B1.4

-

 -

-

W. 7/10

All B1 classes operate between 6:30-8:30pm

# of Sessions

9

11

   10

 11

Tuition fees

$288

$352

$320

$352

Book fees 

$70

Enrol (click here)

 

4. B2 level courses preparing students to be able to:

 • understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation.
 • interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party.
 • produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 7 classes to completeMG-B2 level (lower intermediate level) starting from the class MG-B2.1 and ending with the class MG-B2.7; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours).

2020 Modern Greek B2 level classes 
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-B2.1

Th. 30/1

MG-B2.2

Th. 16/4

MG-B2.3

Th. 16/7

MG-B2.4

Th. 8/10

MG-B2.7

Tu. 28/1

Time: 6:30-8:30 pm

# of Sessions

9

11

10

11

Tuition fees

$288

$352

$320

$352

Book fees 

$80


5. C level (C1, C2) courses preparing students to be able to:

 • understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning.
 • express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
 • use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.
 • produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 11 classes to complete MG-C1 level (advanced level 1) starting from the class MG-C1.1 and ending with the class MG-C1.11 and 12 classes to complete MG-C2 level (advanced level 2) starting from the class MG-C2.1 and ending with the class MG-C2.12; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours).

2020 Modern Greek C level (C1, C2) classes 
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-C1.1

Tu. 14/4

MG-C1.2

Tu. 14/7

MG-C1.3

Tu. 6/10

MG-C2.1

W. 29/1

MG-C2.2

W. 15/4

MG-C2.3

W. 15/7

MG-C2.4

W. 7/10

All C1 classes operate between 6:30-8:30pm

# of Sessions

9

11

10

11

Tuition fees

$288

$352

$320

$352

Book fees 

C1 classes $80 - C2 classes $90

Enrol (click here)

 

6. Modern Greek Speaking(Conversation) classes for students who want to practise and improve their speaking skills.

In 2020 we may offer Speaking(Conversation) classes-level B1-B2 on Fridays, 6:00 - 8:00 pm: these classes cater for students who consider themselves above A2 level or are between levels B1 and B2 ( Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

Note: Students who have attained C1 level should join the MG-C2 classes on Wednesdays to improve their speaking skills.

2020 Modern Greek Speaking(Conversation) classes
Days/Commencement dates

6:00-8:00pm on Fridays

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

F. 31/1

Fr. 17/4

F. 17/7

F. 9/10

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

# of Sessions

9

11

10

11

Tuition fees

$288

$352

$320

$352

Book fees

(Study materials) $20

Express your interest by emailing to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. '; document.write( '' ); document.write( addy_text82891 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Enrolment:

 1. Enrol online OR
 2. Email us to arrange another way of enrolment

Info: 03 9662 2722 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement